Besqab minskar omsättningen och rörelseresultatet

Besqab minskar omsättningen och rörelseresultatet
Besqabs VD Carola Lavén. Foto: Besqab

Omsättningen sjönk 32,2% till 287,6 miljoner kronor (424,3).

Rörelseresultatet blev 12 miljoner kronor (29,7), med en rörelsemarginal på 4,2% (7,0).

Resultatet efter skatt blev 210,9 miljoner kronor (27,3), en ökning med 672,5% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 13,7 kronor (1,78), vilket innebär en ökning med 669,7% mot föregående år.

I utdelning föreslås 2,50 kronor (2,50).

Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 379 (118).

”Vi avslutade året starkt och startade sammanlagt 379 bostäder under fjärde kvartalet. Det summerar till 563 starter under 2020 och är för helåret det högsta antalet produktionsstarter i Besqabs historia. Vi har nu siktet inställt på att nå en årlig takt om 1 000 produktionsstartade bostäder per år senast 2023”, säger VD Carola Lavén.

Antal sålda bostäder uppgick till 81 (79), varav 81 bostads-/äganderätter (79) och 0 hyresrätter (0).

Besqab, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 287,6 424,3 -32,2%
Rörelseresultat 12 29,7 -59,6%
Rörelsemarginal 4,2% 7,0%
Nettoresultat 210,9 27,3 672,5%
Resultat per aktie, kronor 13,7 1,78 669,7%
Utdelning per aktie, kronor 2,50 2,50 0,0%