Better Collective ökar rörelseresultatet – presenterar nya finansiella mål

Betting- och affiliatebolaget Better Collective redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Rörelsevinsten ökade men ebitda var något lägre än väntat. Styrelsen föreslår ingen utdelning.
Jesper Søgaard, VD Better Collective. Foto: Better Collective
Bolaget väljer även att sätta nya mål för 2021 där intäkterna ska överstiga 160 miljoner euro medan ebitda-resultatet ska bli högre än 50 miljoner euro. Organisk tillväxt ska vara över 20% och räntebärande skuld/ebitda ska vara mindre än 3.

Omsättningen steg 87,2% till 36,7 miljoner euro (19,6). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 37.

Ebitda-resultat blev 14,1 miljoner euro (7,4), väntat 15, med en ebitda-marginal på 38,4% (37,8).

Ebita-resultatet uppgick till 13,5 miljoner euro (7,1), med en ebita-marginal på 36,8% (36,2).

Rörelseresultatet blev 11,9 miljoner euro (5,5). Rörelsemarginalen var 32,4% (28,1).

Resultatet före skatt var 11 miljoner euro (4,4).

Resultatet efter skatt blev 8,5 miljoner euro (3,3).

Resultat per aktie hamnade på 0,17 euro (0,07).

Ingen utdelning föreslås (0).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 4,9 miljoner euro (6,1).

”Better Collective kommer att fortsätta strategin att bli den ledande mediegruppen inom sportspel. Vi kommer att fortsätta våra ansträngningar för att leda en branschkonsolidering genom förvärvsaktiviteter och vår nuvarande pipeline är starkare än någonsin”, kommenterar VD:n Jesper Søgaard.

Better Collective, MEUR Q4-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 36,7 37 -0,8% 19,6 87,2%
EBITDA 14,1 15 -6,0% 7,4 90,5%
EBITDA-marginal 38,4% 40,5% 37,8%
EBITA 13,5 7,1 90,1%
EBITA-marginal 36,8% 36,2%
Rörelseresultat 11,9 5,5 116,4%
Rörelsemarginal 32,4% 28,1%
Resultat före skatt 11 4,4 150,0%
Nettoresultat 8,5 3,3 157,6%
Resultat per aktie, EUR 0,17 0,07 142,9%
Kassaflöde från löpande verksamhet 4,9 6,1 -19,7%
Utdelning per aktie, EUR 0 0

Konsensusdata från Factset