Bilia ökar omsättningen

Bilhandlarföretaget Bilia redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade. Bolaget gick ut med en positiv vinstvarning för en dryg månad sedan.
Omsättningen steg 11,1% till 7 559 miljoner kronor (6 805).

Rörelseresultatet blev 375 miljoner kronor (264), med en rörelsemarginal på 5,0% (3,9).

Resultatet före skatt var 353 miljoner kronor (237).

Resultatet efter skatt blev 281 miljoner kronor (188), en ökning med 49,5% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 2,8 kronor (1,85), vilket innebär en ökning med 51,4% mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 1 148 miljoner kronor (473).

Bilia, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 7 559 6 805 11,1%
Rörelseresultat 375 264 42,0%
Rörelsemarginal 5,0% 3,9%
Resultat före skatt 353 237 48,9%
Nettoresultat 281 188 49,5%
Resultat per aktie, kronor 2,8 1,85 51,4%
Kassaflöde från löpande verksamhet 1 148 473 142,7%