Bioarctic avbryter projekt

Forskningsbolaget Bioarctic meddelar interimsresultat från en fas 1/2-studie med SC0806 för behandling av patienter med komplett ryggmärgsskada. Studiens primära effektmått nåddes inte och Bioarctic har nu beslutat att inte driva projektet inom kompletta ryggmärgsskador vidare.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Ingen av patienterna uppvisade effekt i form av elektriska impulser som passerar över skadeområdet efter behandling, vilket anses vara en förutsättning för att patienten ska återvinna motorisk funktion.

“Därmed är studiens primära effektmått inte uppnått. Resultaten visar heller inga övertygande effekter på studiens sekundära effektmått kring motorisk rörlighet, funktion eller livskvalitet”, skriver Bioarctic.

Baserat på resultaten har bolaget beslutat att stoppa rekryteringen till den pågående fas 1/2-studien och att inte driva projektet inom kompletta ryggmärgsskador vidare efter det att den sista patienten fullföljt studien.

Detta påverkar inte Bioarctics forskning och utveckling av läkemedel mot Alzheimers, Parkinsons och andra sjukdomar i det centrala nervsystemet, framhåller bolaget samtidigt.

“Även om det är nedslående att SC0806-behandlingen inte har den effekt som de prekliniska resultaten indikerade så har vi med Fas 1/2-studien bidragit till ökad kunskap om ryggmärgsskadade patienter. Vi kommer att avsluta studien på ett kontrollerat och ansvarsfullt sätt och se till att värdefull kunskap som samlats in sprids till övriga forskare världen över”, säger Bioarctics vd Gunilla Osswald.

Resultat från studien kommer att skickas in för publicering i lämplig vetenskaplig tidskrift längre fram.

Studien har erhållit finansiering från EU:s forsknings- och utvecklingsprogram Horizon 2020.

Enligt en analys från Redeye daterad den 29 maj i år tillskrev analyshuset ett värde för projektet SC0806 på 2 kronor per aktie och det utgjorde då under 2 procent av Redeyes dåvarande riktvärde i basscenariot. Sannolikheten för att SC0806 skulle nå marknad var enligt Redeyes estimat vid den tidpunkten 7 procent.

Bioarctic stängde på måndagen vid en kurs om 97:75 kronor per aktie.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här