Biogaia slopar extrautdelningen

Biogaia drar tillbaka förslaget om en extrautdelning på 4,25 kronor per aktie med anledning av fortsatt osäkerhet relaterat till spridningen av covid-19. Det framgår av ett pressmeddelande.
.
”Av försiktighetsskäl, och för att säkerställa att Biogaia kan agera från en styrkeposition i nuvarande turbulenta omvärldsläge, anser styrelsen att det är motiverat att dra tillbaka förslaget om en extra utdelning”, heter det.

Som en följd av beslutet tänker bolaget inte heller kalla till en extra bolagsstämma för att rösta om extrautdelningen.

Biogaias styrelse föreslog extrautdelningen i samband med Q4-rapporten. Tillsammans med den ordinarie utdelningen på 3,75 kronor per aktie uppgick den totala utdelningen till 8,00 kronor per aktie. Den 3 april drogs förslaget om extrautdelning tillbaka på grund av covid-19 med beskedet att man senare i år skulle ta ett nytt beslut om extrautdelningen.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här