Björn Borg minskar omsättningen men håller uppe rörelseresultatet

Varumärkesbolaget Björn Borg redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.
Foto: Björn Borg
Omsättningen sjönk 2,5% till 224,9 miljoner kronor (230,6). Exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 0,1%.

I de egna butikerna ökade omsättningen med 27% och för jämförbara butiker blev det en minskning med 5%. För den egna e-handeln var omsättningen upp 13% till 20,7 miljoner kronor (18,3). Den egna e-handeln och e-tailers uppgick till 67,8 miljoner (57,9), en ökning om 17%.

Bruttomarginalen låg på 50,4% (52,5), vilket beskrivs vara ett resultat av ökade rabatter i en utmanande tid. Det uppvägs dock av minskade rörelsekostnader.

Rörelseresultatet blev 33,4 miljoner kronor (33,1), med en rörelsemarginal på 14,9% (14,4).

Resultatet efter skatt blev 25,8 miljoner kronor (27), en minskning med 4,4% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,02 kronor (1,07), vilket innebär en minskning med 4,7% mot föregående år.

”Vår främsta seger är att vi behåller vårt marknadsledarskap på underkläder för män, samtidigt har vår sportkollektion blivit väl mottagen under kvartalet och försäljningen ökar med 43% på vår egen e-handel jämfört med föregående år. I tillägg så ser vi en ökad lönsamhet för kategorin sportkläder vilket är planenligt och mycket glädjande,” uppger VD Henrik Bunge i rapporten.

Björn Borg, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 224,9 230,6 -2,5%
Rörelseresultat 33,4 33,1 0,9%
Rörelsemarginal 14,9% 14,4%
Nettoresultat 25,8 27 -4,4%
Resultat per aktie, kronor 1,02 1,07 -4,7%