Blackrock fortsatt positiva till teknologiaktier

Ränteuppgången den senaste tiden har satt press på teknologiaktier då sektorn ses som särskilt känslig. Enligt Blackrock är det snarare drivkraften bakom varför räntorna stiger som är viktig. Det framgår av ett veckobrev skrivet av Wei Li, Elga Bartsch och Beata Harasim.
Blackrock

Blackrock menar att det är för simpelt att endast se de stigande räntorna som negativa för teknologisektorn. Det är viktigt att veta vilken diversifierad bransch teknologisektorn är menar Li, Bartsch och Harasim. Höga räntor påverkar värderingarna främst på bolag som inte gör vinst och där tillväxten är hög.

Vidare skriver fondbolaget att centralbankerna troligtvis kommer att vara långsammare med att höja räntorna än vad de tidigare har varit, vilket stödjer Blackrocks allokering till risktillgångar.