Bonava rapporterar förlust – kvartalet tyngs av valutaeffekter

Bostadsutvecklaren Bonava redovisar en lägre omsättning och vänder till förlust för det första kvartalet, jämfört med fjolåret.
Bonavas VD Peter Wallin.
Peter Wallin. Foto: Bonava
Nettoomsättningen sjönk 37,4% till 1 845 miljoner kronor (2 949). Minskningen går att hänföra till färre resultatavräknade bostäder till konsumenter i Sverige men också ett projekt till att investerare i Nordic som resultatavräknades föregående år.

Rörelseresultatet blev 25 miljoner kronor (31), med en rörelsemarginal på 1,4% (1,1). Rensat för valutaeffekter var rörelseresultatet 34 miljoner kronor.

”Vi överlämnade färre bostäder vilket påverkade nettoomsättning och rörelseresultat, även om överlämning av sedan tidigare färdigställda bostäder delvis kompenserade. Justerat för valutaeffekter var rörelseresultatet i linje med föregående år, trots 35% lägre nettoomsättning”, säger vd Peter Wallin.

Resultatet före skatt var -8 miljoner kronor (2).

Resultatet efter skatt blev -6 miljoner kronor (2), och per aktie -0,06 kronor (0,1).

Antal sålda bostäder var 1 119 (1 129) och produktionsstarter uppgick till 518 (531).

Bolaget spår för helåret att antalet produktionsstarter ökar med cirka 5% jämfört med 5 710 startade bostäder under 2020.

Bonava, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 1 845 2 949 -37,4%
Rörelseresultat 25 31 -19,4%
Rörelsemarginal 1,4% 1,1%
Resultat före skatt -8 2
Nettoresultat -6 2
Resultat per aktie, kronor -0,06 0,1