Bravida ökade rörelseresultatet men lägre än väntat

Installationsbolaget Bravida redovisar en omsättning i linje med förväntat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet steg jämfört med föregående år men var lägre än väntat.
Orderingången landade på 4 024 miljoner kronor (5 055). Orderstocken minskade med 2% till 14 274 miljoner kronor (14 507).

Omsättningen steg 2,4% till 4 750 miljoner kronor (4 638). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 4 835. Den organiska tillväxten var 1% medan förvärv bidrog med 4%. Valutakursförändringar påverkade tillväxten negativt med 3%.

Fyra förvärv har genomförts under kvartalet som på årsbasis tillför en omsättning på cirka 129 miljoner kronor.

Ebita-resultatet uppgick till 284 miljoner kronor (276), med en ebita-marginal på 6,0% (6,0).

Rörelseresultatet blev 283 miljoner kronor (276), väntat rörelseresultat var 292. Rörelsemarginalen var 6,0% (6,0).

Resultatet före skatt var 271 miljoner kronor (259).

Resultatet efter skatt blev 213 miljoner kronor (202), analytikerkonsensus 214.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 10 miljoner kronor (65).

”Vi har en bra orderstock och en stabil serviceverksamhet på många orter. Några marknader har påverkats mer än andra av den pågående pandemin, vilket resulterat i lägre efterfrågan och prispress i vissa geografiska områden. Bravida håller fast vid strategin att marginal alltid går före volym även i sämre marknader – vi tackar nej till olönsamma projekt. Vår bedömning är att marknadsutsikterna fortsatt kommer att vara osäkra med tanke på pandemins utveckling. Efterfrågan på våra tjänster kommer alltid att finnas och i det längre perspektivet även gynnas av stimulanser och samhällets omställning”, kommenterar VD Mattias Johansson.

Bravida, Mkr Q3-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2019 Förändring
Orderingång 4 024 5 055 -20,4%
Nettoomsättning 4 750 4 835 -1,8% 4 638 2,4%
EBITA 284 276 2,9%
EBITA-marginal 6,0% 6,0%
Rörelseresultat 283 292 -3,1% 276 2,5%
Rörelsemarginal 6,0% 6,0% 6,0%
Resultat före skatt 271 259 4,6%
Nettoresultat 213 214 -0,5% 202 5,4%
Kassaflöde från löpande verksamhet 10 65 -84,6%

Konsensusdata från Factset