Bufab höjer finansiella mål

Industrihandelsbolaget Bufab skruvar upp sina finansiella mål för perioden fram till 2025. Det meddelas inför dagens kapitalmarknadsdag.
Bufab
.
Bufab siktar på en genomsnittlig årlig ökning av omsättningen med 10% och av vinst per aktie med 15%, genom såväl organisk tillväxt som förvärv. Samtidigt ska en årlig rörelsemarginal (ebita) om 12% uppnås senast 2023 och utdelning ska vara 30-60% av den årliga nettovinsten. Nettoskulden i förhållande till ebitda ska normalt ligga i intervallet 2-3x.

Omsättningsmålet är oförändrat mot tidigare, men målet för vinsten är nytt och målet för rörelsemarginalen var tidigare 12% över en konjunkturcykel.

”De nya finansiella målen grundar sig dels på Bufabs starka utveckling de senaste åren, dels på Bufabs nya strategi för hållbart ledarskap”, skriver bolaget.