Bure fördubblar utdelningen

Investmentbolaget Bure Equity redovisar lägre intäkter och resultat i fjärde kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Utdelningen föreslås fördubblas.
Henrik Blomquist.
Nettoomsättningen sjönk 31,5% till 79,7 miljoner kronor (116,3).

Rörelseresultatet blev 705 miljoner kronor (2 599). Här ingår värdeförändringar på portföljbolag med 665 miljoner kronor (2 576).

Resultatet före skatt var 700 miljoner kronor (2 592).

Resultatet efter skatt blev 700 miljoner kronor (2 588), en minskning med 73,0% mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 9,43 kronor (37,49), vilket innebär en minskning med 74,8% mot föregående år.

Styrelsen föreslår en utdelning på 2 kronor per aktie (1,00), en fördubbling mot föregående år.

Substansvärdet var 239,60 kronor per aktie vid årsskiftet jämfört med 230,60 kronor vid kvartalets inledning vilket motsvarar en ökning med 3,9% i fjärde kvartalet 2020. För helåret 2020 steg substansvärdet med 21,8%.

Totalavkastningen för Bure-aktien under 2020 var 39,2% jämfört med SIX Return Index som steg med 14,8%.

Substansvärdet uppgick till 247,10 kr per aktie den 24 februari 2021 vilket motsvarar en ökning med 3,2% sedan årsskiftet.

Bure förvärvade i fjärde kvartalet 0,31 miljoner aktier i Biolamina för 53,2 miljoner kronor och ökade ägarandelen till 44,8%.

I januari 2021 avyttrades 1,5 miljoner aktier i Medcap för 312,6 miljoner kronor vilket resulterade i ett exitresultat på 282,9 miljoner kronor.

I december 2020 offentliggjorde Bure ett kontanterbjudande till aktieägarna i Allgon. I februari uppnådde Bure ett ägande på 93,2% och informerade om att tvångsinlösen av återstående aktier ska påkallas och att Allgon-aktien kommer att avnoteras från First North.

Atle Investment Management tillträdde förvärvet av Humle Fonder och övertog förvaltningen av Humle Småbolagsfond och Humle Sverigefond den 11 januari 2021.

Bure, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 79,7 116,3 -31,5%
Rörelseresultat 705 2 599 -72,9%
Resultat före skatt 700 2 592 -73,0%
Nettoresultat 700 2 588 -73,0%
Resultat per aktie, kronor 9,43 37,49 -74,8%
Utdelning per aktie, kronor 2,00 1,00 100,0%