Byggfakta rapporterar en ebit på 17,3 miljoner

Byggtjänstebolaget Byggfakta redovisar en omsättning på 377,3 miljoner kronor under det tredje kvartalet. Bolaget gör en förlust under samma period. Några jämförelsesiffror finns inte.
Byggfakta samlar in och sammanställer data om pågående byggprojekt. Datan säljs till aktörer inom byggbranschen. Det handlar exempelvis om projektinformation, specifikationer (tekniska beskrivningar), produktinformation. Byggfaktas kunder använder i sin tur datan för att öka försäljningen av deras produkter/tjänster till aktörer inom de aktuella byggprojekten.
VD Stefan Lindqvist uppger att byggmarknaden fortsätter präglas av utmaningar relaterat till materialbrist och personalbrist. Men han tillägger också att man har sett en successiv återhämtning under kvartalet och att störningarna har haft en begränsad effekt på Byggfakta.

”Normalt sett gynnas vi av en volatil byggmarknad då behovet av våra produkter och tjänster ökar”, säger Lindqvist.

Ebitda-resultat blev 127,8 miljoner kronor, med en ebitda-marginal på 33,9%.

Justerat ebitda-resultat uppgick till 153,5 miljoner kronor, med en justerad ebitda-marginal på 40,7%.

”Kvartalets utveckling har i viss mån påverkats av säsongsmässiga effekter, med generellt något lägre direktförsäljning och något lägre personalkostnader under semestermånaderna”, säger VD Lindqvist.

Rörelseresultatet blev 17,3 miljoner kronor, med en rörelsemarginal på 4,6 procent. Resultatet är belastat med jämförelsestörande poster på -25,7 miljoner kronor med koppling till noteringsprocessen och förvärv.

Resultatet efter skatt blev -84,6 miljoner kronor, och per aktie -7,63 kronor.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -40,8 miljoner kronor.

Byggfakta, Mkr Q3-2021
Nettoomsättning 377,3
EBITDA 127,8
EBITDA-marginal 33,9%
EBITDA, justerat 153,5
EBITDA-marginal, justerad 40,7%
Rörelseresultat 17,3
Rörelsemarginal 4,6%
Nettoresultat -84,6
Resultat per aktie, kronor -7,63
Kassaflöde från löpande verksamhet -40,8