Byggmax ökar omsättning och vinst

Bygghandlarkedjan Byggmax ökade såväl omsättningen som vinsten i det tredje kvartalet.
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Bygghandlarkedjan Byggmax ökade såväl omsättningen som vinsten i det tredje kvartalet. Styrelsen föreslår redan nu en utdelning om 2,75 kronor per aktie för 2021.

Omsättningen steg 21,3% till 2 200 miljoner kronor (1 813). Koncernens valutajusterade jämförbara försäljning ökade med 20,4%.

Ebita-resultat blev 335 miljoner kronor (220), med en ebita-marginal på 15,2% (12,1).

Rörelseresultatet blev 325 miljoner kronor (210), med en rörelsemarginal på 14,8% (11,6).

Resultatet efter skatt blev 250 miljoner kronor (156), en ökning med 60,3% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 4,09 kronor (2,55), vilket innebär en ökning med 60,4% mot föregående år.

“Mot bakgrund av det starka året hittills har styrelsen redan nu föreslagit utdelning om 2,75 kronor per aktie för 2021. Vår ambition är att fortsätta utöka utdelningen över tid och fortsatt stärka vår balansräkning”, skriver VD Mattias Ankarberg i rapporten.

Han menar att bolaget har mer att ge på tillväxtsidan framöver.

“Samtliga tillväxtinitiativ har mer att ge under kommande år. Marknadsutsikterna är också positiva. Vi förväntar oss att ‘stanna-hemma’-effekten bidrar till god tillväxt även i det fjärde kvartalet. Marknaden borde också vara fortsatt stark nästa år, även om inte i lika hög utsträckning som 2020”, avslutar han sitt VD-ord.

Byggmax öppnade totalt tre nya butiker under kvartalet. Företagets e-handel ökade med 40%. “Beställ online, hämta i butik” växte dubbelt så snabbt som hemleverans.

Byggmax, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 2 200 1 813 21,3%
EBITA 335 220 52,3%
EBITA-marginal 15,2% 12,1%
Rörelseresultat 325 210 54,8%
Rörelsemarginal 14,8% 11,6%
Nettoresultat 250 156 60,3%
Resultat per aktie, kronor 4,09 2,55 60,4%


    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här