C-Rad gör vinst i tredje kvartalet

C-Rad vänder till vinst i tredje kvartalet trots att omsättningen blev lägre i förhållande till fjolåret. Orderingången ökade med dubbla procenttal under perioden.
.
Omsättningen sjönk 5,4% till 52,6 miljoner kronor (55,6).

Rörelseresultatet blev 5,4 miljoner kronor (1,7), med en rörelsemarginal på 10,3% (3,1).

Resultatet efter skatt blev 3,8 miljoner kronor (-1,4).

Resultat per aktie hamnade på 0,11 kronor (-0,05).

Orderingången landade på 80,5 miljoner kronor (69,7), en ökning med 15,5% mot föregående år. Här sticker Asien ut med en ökning på 67% och storordern på 11 miljoner kronor i Australien.

“Trots pandemins konsekvenser ökade orderingången märkbart under kvartalet. I kvartalet genererades totala intäkter på samma nivå som under samma period 2019, fortfarande delvis påverkat negativt av pandemin eftersom installationer och leveranser har försenats. Driftskostnaderna var mätbart lägre än förra året och genererade ett rekordhögt kvartalsrörelseresultat”, kommenterar VD Tim Thurn.

C-Rad, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Orderingång 80,5 69,7 15,5%
Nettoomsättning 52,6 55,6 -5,4%
Rörelseresultat 5,4 1,7 217,6%
Rörelsemarginal 10,3% 3,1%
Nettoresultat 3,8 -1,4
Resultat per aktie, kronor 0,11 -0,05


    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här