Carnegie ser ser uppsida på 55% i Fortnox

Carnegie inleder bevakning av affärssystembolaget Fortnox med rekommendationen köp och riktkursen 465 kronor. Det motsvarar en uppsida på drygt 55 procent från Fortnox senaste stängning på onsdagen.
Fortnox
I analysen framgår det att Carnegie tror att Fortnox kan bibehålla nuvarande tillväxttakt samtidigt som man ser dolda värden som kan låsas upp över tid.

Fortnox har vuxit i genomsnitt med 40 procent per år över de senaste fem åren och haft en ännu högre tillväxt av rörelsemarginalen (49 procent). Denna tillväxttakt bedömer Carnegie kan hålla i sig även över de närmaste fem åren.

Vidare tror Carnegie också att Fortnox kan höja priserna med över 100 procent utan att drabbas av abonnemangsuppsägningar (churn). Man lyfter också fram potentialen i finansvertikalen som börjar ta fart och kan omdefiniera hela bolaget. Denna kan leda till outnyttjade intäktsströmmar över tid, menar analyshuset.