Catella vänder till vinst

Finansbolaget Catella ökar omsättningen och vänder till vinst i tredje kvartalet jämfört med fjolårsperioden.
Catella
Omsättningen steg 11,4% till 565 miljoner kronor (507).

Rörelseresultatet blev 259 miljoner kronor (74), med en rörelsemarginal på 45,8% (14,6).

Resultatet före skatt var 246 miljoner kronor (-33).

Resultatet efter skatt blev 220 miljoner kronor (-69), och per aktie 2,44 kronor (-0,85).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 101 miljoner kronor (50).

Från och med nästa år kommer bolaget att börja redovisa egna investeringar under ett nytt affärsområde, Principal Investments. Bolagets investeringar kommer att kategoriseras i två huvudgrupper, en där investeringarna utgör startkapital eller är saminvesteringar tillsammans med större kunder och den andra som avser investeringar i större fastighetsprojekt, -strukturer eller -portföljer tillsammans med partners inom ramen för fonder eller i företag för särskilt ändamål.

Målet för respektive investering ska vara att erhålla en avkastning på minst 20%.

Catella, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 565 507 11,4%
Rörelseresultat 259 74 250,0%
Rörelsemarginal 45,8% 14,6%
Resultat före skatt 246 -33
Nettoresultat 220 -69
Resultat per aktie, kronor 2,44 -0,85
Kassaflöde från löpande verksamhet 101 50 102,0%