Catena ökade förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget Catena ökade förvaltningsresultatet med 12 procent i det andra kvartalet men minskade nettovinsten.
Benny Thögersen, vd för fastighetsbolaget Catena.

Fastighetsbolaget Catena redovisar ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet. Bolaget rapporterar däremot minskad nettovinst.

Catenas hyresintäkter uppgick till 307,2 miljoner kronor under andra kvartalet (291,0), en ökning med 5,6 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 251,2 miljoner kronor (231,9), en ökning med 8,3 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 181,1 miljoner kronor (162,0), en ökning med 11,8 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 228,5 miljoner kronor (329,2).

Resultatet efter skatt blev 179,7 miljoner kronor (261,7), en minskning med 31,3 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 4,77 kronor (6,94), vilket innebär en minskning med 31,3 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 207,79 kronor (182,01).

 

Catena, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Hyresintäkter 307,2 291,0 5,6%
Driftöverskott 251,2 231,9 8,3%
Förvaltningsresultat 181,1 162,0 11,8%
Resultat före skatt 228,5 329,2 -30,6%
Nettoresultat 179,7 261,7 -31,3%
Resultat per aktie, kronor 4,77 6,94 -31,3%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 207,79 182,01 14,2%