Catena ökade förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget Catena ökade hyresintäkterna ökat förvaltningsresultatet under det tredje kvartalet, jämfört med samma period året innan.
Hyresintäkterna uppgick till 354,5 miljoner kronor (315,2), en ökning med 12,5% mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 283,8 miljoner kronor (252,8), en ökning med 12,3% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 211,7 miljoner kronor (184,0), en ökning med 15,1% mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 512,1 miljoner kronor (481,6). I resultatet ingår orealiserade värdeförändringar av förvaltningsfastigheter med 380 miljoner kronor (403,3).

Resultat per aktie hamnade på 12,42 kronor (12,77).

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 292,75 kronor (223,34).

Catena, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Hyresintäkter 354,5 315,2 12,5%
Driftöverskott 283,8 252,8 12,3%
Förvaltningsresultat 211,7 184,0 15,1%
Nettoresultat 512,1 481,6 6,3%
Resultat per aktie, kronor 12,42 12,77 -2,7%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor 292,75 223,34 31,1%