Cibus ökade förvaltningsresultatet under andra kvartalet

Fastighetsbolaget Cibus redovisar ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan. Även hyresintäkterna var högre under perioden.
Hyresintäkterna ökade till 19,8 miljoner euro (16,4).

Driftnettot uppgick till 18,5 miljoner euro (15,1).

Förvaltningsresultatet uppgick till 10,8 miljoner euro (7,8), en ökning med 38,5% mot föregående år.

Resultatet före skatt var 13,3 miljoner euro (10,6).

Resultatet efter skatt blev 11,7 miljoner euro (8,9), och per aktie 0,29 euro (0,24).

Substansvärdet per aktie låg på 12,3 euro (11,8).

I VD-ordet uppger Sverker Källgården att man har infriat sina löften.

”Vi har levererat det vi utlovade under första halvåret gällande listbyte och tillväxt. Många fler möjlighet ligger framför oss och vi ser med tillförsikt fram emot ett spännande andra halvår. Om pandemin avtar under andra halvåret i takt med att vaccinationerna ökar och gränserna åter öppnas ser vi fram emot att t ex även titta på de övriga nordiska marknaderna”, säger Sverker Källgården.

Cibus, MEUR Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Hyresintäkter 19,8 16,4 20,7%
Driftöverskott 18,5 15,1 22,5%
Förvaltningsresultat 10,8 7,8 38,5%
Resultat före skatt 13,3 10,6 25,5%
Nettoresultat 11,7 8,9 31,5%
Resultat per aktie, EUR 0,29 0,24 20,8%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, EUR 12,3 11,8 4,2%