Cint klättrar 20% i premiärhandeln på Nasdaq Stockholm

Konsumentundersökningsbolaget Cint började i dag den 19 februari att handlas på Nasdaq Stockholm. Aktien handlas med kortnamnet CINT på segmentet Largecap.
Foto: Tobias Ohls
Intresset för att teckna aktier i ebjudandet var mycket stort och erbjudandet blev kraftigt övertecknat. Bolaget får drygt 44 000 aktieägare. Teckningskursen fastställdes till 72 kronor per aktie, vilket var högst i det aviserade intervallet på 62 till 72 kronor per aktie.

Erbjudandet omfattar 72 miljoner aktier, fördelat på 10,56 miljoner nyemitterade aktier och 61,44 miljoner befintliga aktier som säljs av huvudägaren Cidron Ross, som kontrolleras av Nordic Capital Fund VIII. De nyemitterade aktierna förväntas tillföra bolaget 75 miljoner euro före transaktionskostnader, motsvarande 760 miljoner kronor. Det finns även en övertilldelningsoption på 10,80 miljoner befintliga aktier som säljs av huvudägaren.

Ankarinvesterare är Swedbank Robur Ny Teknik, Handelsbanken Fonder, C Worldwide Asset Management, Danica Pension och Tin Fonder som tecknar aktiede för 218 miljoner euro, motsvarande 2,2 miljarder kronor.

Aktien har hittills idag handlas till 92,50 kronor som högst betalt och till 85 kronor som lägst betalt. Klockan 09.20 var senast betalt 86,40 kronor, vilket är en uppgång på 20% jämfört med teckningskursen på 72 kronor per aktie. Aktier för 385 miljoner kronor har bytt ägare hittills idag.