Clas Ohlsons vinst under förväntan

Hemfixarkedjan Clas Ohlson redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.
Clas Ohlson
”Våra satsningar har visat sig vara robusta. Vi har förmått möta de nya köpmönster som våra olika kundgrupper visar även under denna mer högintensiva period som för oss som börjar i november och pågår fram till jul. Försäljningen online i november var mycket stark samtidigt som vi sett en fortsatt varierad kundtrafik i våra butiker där många butiker påverkats negativt av rådande restriktioner”, konstaterar avgående VD Lotta Lyrå.

Omsättningen, som meddelats tidigare, sjönk 6,0% till 2 036 miljoner kronor (2 165). Organiska försäljningen minskade med 1%.

Försäljningen online ökade med 25% (21) till 148 miljoner kronor (119).

Det beskrivs att den norska verksamheten fortsätter att leverera mycket starkt med en organisk tillväxt om 8% men den norska kronan har fortsatt påverkat bolaget negativt under kvartalet. I Sverige har verksamheten påverkats av minskad kundtrafik i vissa citylägen, en trend som förstärktes när regionala restriktioner skärptes i slutet av oktober.

”Trafiken till vår e-handelssajt fortsätter att öka inte minst drivet av att nya, äldre, målgrupper väljer att handla på nätet. Försäljningen på andra plattformar som MatHem och Kolonial har fortsatt att utvecklas mycket positivt. Försäljningen av våra produkter hos MatHem ökade med nästan 140% under andra kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år.”

Rörelseresultatet blev 148 miljoner kronor (133). Rörelsemarginalen var 7,3% (6,1). Exklusive effekten av IFRS 16 var rörelseresultatet 130 miljoner (107).

Resultatet före skatt var 132 miljoner kronor (116).

Resultatet efter skatt blev 105 miljoner kronor (91), analytikerkonsensus 106.

Resultat per aktie hamnade på 1,65 kronor (1,43).

Försäljningen i november sjönk med 4% till 960 miljoner kronor (995), med en organisk tillväxt med 2% och en ökning med 2% i jämförbara enheter. Onlineförsäljningen var upp 64% under månaden till 110 miljoner (67).

Clas Ohlson, Mkr Q2-2020/2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019/2020 Förändring
Nettoomsättning 2 036 2 165 -6,0%
Rörelseresultat 148 133 11,3%
Rörelsemarginal 7,3% 6,1%
Resultat före skatt 132 116 13,8%
Nettoresultat 105 106 -0,9% 91 15,4%
Resultat per aktie, kronor 1,65 1,43 15,4%

Konsensusdata från Factset