Coinshares börsnotering övertecknad till 447%

Coinshares Internationals börsnotering har övertecknats till 447% visar det slutliga utfallet. Därmed tar bolaget in 151,1 miljoner kronor före emissionskostnader, enligt ett pressmeddelande.
Coinshares VD Jean-Marie Mognetti intervjuad som expert för att kommentera Bitcoin och kryptomarknaden.
Erbjudandet har omfattat 3,36 miljoner nyemitterade aktier till teckningskursen 44,90 kronor per aktie. Efteråt ökar antalet aktier i bolaget från 63 187 460 till 66 551 863 stycken.
Coinshares – IPO som slår mynt av Bitcoinhaussen

Coinshares är baserade på Jersey och fokuserar på finansiella produkter och tjänster för digital tillgångar, med bland annat XBT Provider som tillhandahåller börshandlade produkter.

Aktien kommer att börja handlas på First North den 11 mars med kortnamnet COIN.