Concentric ökar rörelseresultat under första kvartalet

Verkstadsbolaget Concentric redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.
Concentric
Omsättningen sjönk 5,3% till 432 miljoner kronor (456).

Rörelseresultatet blev 95 miljoner kronor (87), med en rörelsemarginal på 22,0% (19,1).

Resultatet efter skatt blev 72 miljoner kronor (60), en ökning med 20,0% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,90 kronor (1,60), vilket innebär en ökning med 18,8% mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 73 miljoner kronor (81).

”Efterfrågan på både motor- och hydraulikprodukter fortsätter att öka för varje kvartal. En viktig faktor som påverkade vår redovisade omsättning under det första kvartalet var tillgången på kritiska råvaror. Vi förväntar oss att leverantörskedjan stabiliseras och lyckas möta den ökande efterfrågan under det andra kvartalet, men att enstaka störningar kan förekomma. Indien är också fortfarande ett problem, den senaste tidens upptrappning av covid-19 fall innebär att det kan bli störningar i komponentinköpen från denna region, och naturligtvis för våra medarbetare vid fabriken i Pune. Vi kommer att fortsätta att följa situationen noga”, säger VD David Wooley i en kommentar i rapporten.

Han säger vidare:

”Den orderingång som förväntas ge omsättning under andra kvartalet 2021 var något högre än omsättningen för första kvartalet 2021. Vi förväntar oss också att kunna leverera på större delen av vår orderstock, framför allt med koppling till våra nordamerikanska verksamheter, till våra kunder under det andra kvartalet”.

Vidare anges att marknadsstatistiken tyder på att produktionsvolymerna, viktade för Concentrics slutmarknader och regioner, kommer att öka med 9% under 2021 jämfört med föregående år. I förra rapporten angav bolaget siffran plus 12% för 2021.

Concentric, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 432 456 -5,3%
Rörelseresultat 95 87 9,2%
Rörelsemarginal 22,0% 19,1%
Nettoresultat 72 60 20,0%
Resultat per aktie, kronor 1,90 1,60 18,8%
Kassaflöde från löpande verksamhet 73 81 -9,9%