Corem ökade förvaltningsresultatet under tredje kvartalet

Fastighetsbolaget Corem Property ökade intäkterna och förvaltningsresultatet i det tredje kvartalet.
Corems VD Eva Landén.
Corems VD Eva Landén. Foto: Corem

Hyresintäkterna uppgick till 1 072 miljoner kronor (222). Driftnettot uppgick till 768 miljoner kronor (172). Förvaltningsresultatet uppgick till 505 miljoner kronor (117).

Resultatet efter skatt blev 988 miljoner kronor (658). Resultat per aktie hamnade på 0,81 kronor (1,87). Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 27,21 kronor (20,37). Värdeförändringar fastigheter var 733 miljoner kronor (185). Corem har köpt Klövern.

Nettouthyrningen var 7 miljoner kronor under kvartalet.

”Den ökande aktiviteten i kontorshyresmarknaden, som vi kunde notera under det andra kvartalet, fortsatte under årets tredje kvartal”, skriver VD Eva Landén.

Corem, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Hyresintäkter 1 072 222 382,9%
Driftöverskott 768 172 346,5%
Förvaltningsresultat 505 117 331,6%
Nettoresultat 988 658 50,2%
Resultat per aktie, kronor 0,81 1,87 -56,7%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 27,21 20,37 33,6%