DNB tror på en ljus börsvår

DNB slår an en optimistisk ton och tror på en ljus vår när det gäller både börsen och obligationsmarknaden.
Stockholmsbörsen
Foto: Tobias Ohls

Trots den underliggande osäkerheten i marknaden och riskerna för bakslag tror DNB:s Ulf Andersson och Thomas Jellvik att det positiva sentimentet på börsen kan hålla i sig under våren, påeldat av vaccinutrullningen och fortsatta stimulanser.

De menar att ser ut som att OMXS30 kommer att kunna etablera sig på de rekordhöga nivåerna över 2 000. Få rapportbersvikelser under rapportsäsongen tillsammans med en tilltagande cyklisk återhämtning i världsekonomin tror de kommer leda till uppreviderade vinstprognoser.

”P/E nu är ca 22 och mycket talar för att den höga värderingen av börsen består samt att den nuvarande konjunkturförstärkningen fortsätter att styra börsutvecklingen under våren”, skriver de.

Marknaden för företagsobligationer har också stärkts under början av februari, där fortsatt centralbanksstöd, låga räntor och stora inflöden i fonder har varit drivande. Detta, tillsammans med ett något begränsat utbud, ger minskade kreditspreadar.