Duni minskar omsättning och resultat

Servettjätten Dunis redovisar omsättning och operativt resultat för det tredje kvartalet i linje med de preliminära siffrorna som tidigare släppts.
Duni
Omsättningen sjönk 9,2% till 1 251 miljoner kronor (1 377).

Rörelseresultatet blev 82 miljoner kronor (113), med en rörelsemarginal på 6,6% (8,2).

Det operativa resultatet uppgick till 110 miljoner kronor (130). Jämfört med årets andra kvartalet har det operativa resultatet förbättrats med mer än 200 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 69 miljoner kronor (106).

Resultatet efter skatt blev 48 miljoner kronor (81), en minskning med 40,7% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,02 kronor (1,71), vilket innebär en minskning med 40,4% mot föregående år.

”Den återhämtning som påbörjades under det andra kvartalet har fortsatt under kvartal 3. Samhällsrestriktionerna fortsätter att påverka Duni Group negativt men i en betydligt mindre utsträckning än under det andra kvartalet”, uppger bolagets tillförordnade VD Mats Lindroth.

Försäljningen av servetter och dukar är fortsatt på en betydligt lägre nivå jämfört med tidigare, men bolagets kostnadsabsorption i produktionen under kvartalet beskrivs ha varit på en tillfredsställande nivå under kvartalet. Försäljning och resultat i segmentet BioPak utvecklas väl.

”Restriktioner till följd av Covid-19 har betydande påverkan på Duni Groups försäljning. Osäkerheten är därför stor inför det fjärde kvartalet. Det är dock uppmuntrande att se att vi, trots fortsatta samhällsrestriktioner, med hjälp av goda insatser från vår organisation gjort en stark förbättring av resultatet”, uppger Duni-chefen.