Duni minskar rörelseresultatet – delar inte ut inställd utdelning

Konsumentproduktbolaget Duni redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade.
Duni
Omsättningen sjönk 24,2% till 1 181 miljoner kronor (1 558). Segmentet Biopak stod för 43% av intäkterna medan Duni ansvarade för 57%.

Bruttovinsten blev 213 miljoner kronor (442), med en bruttovinstmarginal på 18,0% (28,4).

Rörelseresultatet blev 59 miljoner kronor (126), med en rörelsemarginal på 5,0% (8,1).

Resultatet före skatt var 47 miljoner kronor (118).

Resultatet efter skatt blev 35 miljoner kronor (73), en minskning med 52,1% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,73 kronor (1,52), vilket innebär en minskning med 52,0% mot föregående år.

I utdelning föreslås 0 kronor (0). Den inställda utdelning från 2019 om 5 kronor föreslås inte delas ut, detta med beaktande av helårsvinsten om 2 miljoner kronor (269). Bolaget vill ytterligare förstärka den finansiella ställningen.

”Restriktionerna har gjort att restaurangerna har varit tvungna att ställa om från bordsservering till take-away-lösningar. Denna omställning är grunden till att den globala efterfrågan på take-away-produkter ökar”, kommenterar vd:n Robert Dackeskog.

Det framgår också att försäljningen inom Duni, som har fokus på det dukade bordet, tappade 36% av intäkterna. Biopak ökade omsättningen med 12,3%.

Duni, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 1 181 1 558 -24,2%
Bruttoresultat 213 442 -51,8%
Bruttoresultatmarginal 18,0% 28,4%
Rörelseresultat 59 126 -53,2%
Rörelsemarginal 5,0% 8,1%
Resultat före skatt 47 118 -60,2%
Nettoresultat 35 73 -52,1%
Resultat per aktie, kronor 0,73 1,52 -52,0%
Utdelning per aktie, kronor 0 0