Efter ett starkt 2020 – Investor vill höja utdelningen

VD Johan Forssell skriver i en kommentar att trots pandemin och dess omfattande effekter var 2020 ett starkt år för Investor.
Johan Forssell. Foto: Jonas Ekströmer/ TT

Investors rörelsevinst minskade i det fjärde kvartalet. Samtidigt som substansvärdet ökade något. Utdelningen föreslås höjas, samtidigt som man föreslår en aktiesplit 4:1.

Det justerade substansvärdet uppgick till 546 385 miljoner kronor (713 kronor per aktie) per den 31 december 2020. Det är en ökning om 9 053 miljoner kronor, motsvarande 2% inklusive återlagd utdelning under kvartalet.

Rapporterat substansvärde löd 461 837 miljoner kronor. Eller 603 kronor per aktie.

Totalavkastningen uppgick till 2% under kvartalet. Jämfört med 6% för SIXRX avkastningsindex.

Rörelseresultatet blev 7 188 miljoner kronor (34 806).

Resultatet före skatt var 7 883 miljoner kronor (34 372).

Resultatet efter skatt blev 7 586 miljoner kronor (33 713), en minskning med 77,5% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 9,99 kronor (44,07), vilket innebär en minskning med 77,3% mot föregående år.

Skuldsättningsgraden uppgick till 4,1% per utgången av året (2,8% per den 31 december 2019).

Omsättningstillväxten för de större dotterföretagen uppgick till 10%, varav 14 % organiskt i konstant valuta. Rapporterad ebita ökade med 34%, medan justerad ebitda ökade med 29%.

VD Johan Forssell skriver i en kommentar att trots pandemin och dess omfattande effekter var 2020 ett starkt år för Investor.

Investor har för avsikt att fortsätta investera selektivt i sina tre affärsområden.

Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om 14,00 (9,00) kr uppdelad på två utbetalningar, 10,00 kr i maj 2021 och 4,00 kr i november 2021. Styrelsen föreslår också en aktiesplit 4:1.