Elanders tar engångskostnader på 120 miljoner

Elanders utökar det åtgärdsprogram som tidigare annonserats och justerar historiska felaktigheter i kundprojekt.

Det innebär att ytterligare 120 miljoner kronor i engångskostnader kommer att belasta resultatet för fjärde kvartalet 2019.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Totalt kommer resultatet för det fjärde kvartalet att belastas med 180 miljoner i engångskostnader.

Felaktigheterna är hänförliga till transportverksamheten inom dotterföretaget LGI, som ingår i affärsområdet Supply Chain Solutions.

I samband med kostnads- och effektiviseringsprogrammet som meddelades i november 2019 har brister i det tidigare verksamhetsstyrningssystemet för transportverksamheten upptäckts.

“Detta har resulterat i felaktigheter i redovisningen för ett avgränsat större kundprojekt, både på grund av ett systemfel och bristande intern kontroll”, skriver bolaget.

Programmet väntas nu ge årliga kostnadsbesparingar om 75 miljoner kronor. Tidigare uppskattning var årliga besparingar om 60 miljoner kronor.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här