Electrolux Professional har ansökt om avnotering av A-aktien

Avnoteringen görs mot bakgrund av den bristande likviditeten i A-aktien som lett till en icke-fungerande prissättning.
Storköksbolaget Electrolux Professional har, i linje med vad som tidigare meddelats i ett pressmeddelande den 6 maj 2020, ansökt om avnotering av bolagets A-aktier från Nasdaq Stockholm. Det framgår av ett pressmeddelande på onsdagen.

I enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande, AMN 2020:19, har Electrolux Professional erhållit bekräftelse från Nasdaq att Electrolux Professionals A-aktier fortfarande inte uppfyller noteringskraven.

Innehavare av A-aktier kan begära konvertering till B-aktier som kommer vara fortsatt börsnoterade. Sista dag för handel i A-aktien kommer meddelas så snart det bestämts av Nasaq Stockholm.