Electrolux Professional minskar omsättningen

Vitvarubolaget Electrolux Professional redovisar minskande omsättning och vinst under det första kvartalet.
Omsättningen sjönk 9,2 procent till 2 091 miljoner kronor (2 302). Organiskt minskade försäljningen med 13,7 procent.

Ebita-resultat blev 221 miljoner kronor (316), med en ebita-marginal på 10,6 procent (13,7).

Rörelseresultatet blev 205 miljoner kronor (301), med en rörelsemarginal på 9,8 procent (13,1).

Resultatet efter skatt blev 159 miljoner kronor (241), en minskning med 34,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,55 kronor (0,84), vilket innebär en minskning med 34,5 procent mot föregående år.

“Till följd av situationen har flera åtgärder genomförts för att minska kostnaderna och tillämpa striktare likviditetshantering. Åtgärder har vidtagits för att säkerställa det operativa kassaflödet, med fokus på kundfordringar och betalningar. Alla investeringar har utvärderats och produkt- och inköpsplaner har justerats”, beskriver bolagets vd Alberto Zanata.

Vidare skriver Zanata att försäljningen påverkades endast delvis under januari och februari till följd av coronviruset, drivet av Kina och Italien. Från mars blev verkan mer påtaglig och försäljningen minskade organiskt med 25 procent.

Då omfattningen av pandemin inte kan förutses lämnar Electrolux Professional inte några finansiella prognoser för helåret.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här