Electrolux Professionals lämnar ingen utdelning

Storköksbolaget Electrolux Professional redovisar en omsättning som var högre än väntat under fjärde kvartalet. Nettovinsten kom in lägre än förväntningar på marknaden. Bolaget lämnar ingen utdelning.
Omsättningen sjönk 17,1% till 1 935 miljoner kronor (2 334). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 819. Den organiska tillväxten var minus 13,2%.

Ebita-resultatet uppgick till 142 miljoner kronor (181), med en ebita-marginal på 7,3% (7,8).

Rörelseresultatet blev 119 miljoner kronor (165). Rörelsemarginalen var 6,1% (7,1).

Resultatet före skatt var 113 miljoner kronor (157).

Resultatet efter skatt blev 70 miljoner kronor (168), analytikerkonsensus 100.

Resultat per aktie hamnade på 0,24 kronor (0,59).

Operativt kassaflöde efter investeringar uppgick till 460 miljoner kronor (355).

I utdelning föreslås 0 kronor, väntat 0,32.

”På kort sikt är pandemin en utmaning, men när större delar av den globala befolkningen har blivit vaccinerade mot coronaviruset är jag är övertygad om att verksamheten inom restauranger, hotell och barer kommer tillbaka – och när detta händer har vi produkterna, servicen och vår dedikerade personal på plats för att stödja våra kunder”, säger VD Alberto Zanata i en kommentar.

Electrolux Professional, Mkr Q4-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 1 935 1 819 6,4% 2 334 -17,1%
EBITA 142 181 -21,5%
EBITA-marginal 7,3% 7,8%
Rörelseresultat 119 165 -27,9%
Rörelsemarginal 6,1% 7,1%
Resultat före skatt 113 157 -28,0%
Nettoresultat 70 100 -30,0% 168 -58,3%
Resultat per aktie, kronor 0,24 0,59 -59,3%
Utdelning per aktie, kronor 0 0,32

Konsensusdata från Factset