Elos Medtech minskar omsättningen men ökar rörelseresultatet

Medicinteknikbolaget Elos Medtech redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade. Styrelsen föreslår höjd utdelning.
Elos Medtech har de senaste åren byggt ut bolagets fabrik i Memphis, USA. Elos investerar nu ytterligare 70 Mkr i ny utrustning för att möta efterfrågan inom ortopediområdet. Bild: Elos Medtech
Omsättningen sjönk 2,2% till 154,8 miljoner kronor (158,3).

Rörelseresultatet blev 18,9 miljoner kronor (14,1), med en rörelsemarginal på 12,2% (8,9).
Rörelseresultatet har påverkats positivt med 1,0 miljoner kronor avseende erhållna stöd och subventioner med anledning av covid-19.

Resultatet före skatt var 13,3 miljoner kronor (10,0).

Resultatet efter skatt blev 11,1 miljoner kronor (7,6), en ökning med 46,1% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,38 kronor (0,94), vilket innebär en ökning med 46,8% mot föregående år.

I utdelning föreslås 1,50 kronor (0).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 24,5 miljoner kronor (14,9).

”Återhämtningen från i våras har gått väsentligt mycket snabbare än förväntat och vi går från -36,2% i tillväxt i lokal valuta för andra kvartalet till en tillväxt om 2,7% i lokal valuta för fjärde kvartalet. Denna snabba återhämtning hade inte varit möjlig utan erhållna bidrag. Bidragen gjorde det möjligt för oss att behålla all personal under nedgången och snabbt återgå till normal drift när efterfrågan återvände”, säger vd Jan Wahlström.

Elos Medtech, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 154,8 158,3 -2,2%
Rörelseresultat 18,9 14,1 34,0%
Rörelsemarginal 12,2% 8,9%
Resultat före skatt 13,3 10,0 33,0%
Nettoresultat 11,1 7,6 46,1%
Resultat per aktie, kronor 1,38 0,94 46,8%
Kassaflöde från löpande verksamhet 24,5 14,9 64,4%
Utdelning per aktie, kronor 1,50 0