Ericsson höjer utdelningen mer än väntat

Telekomjätten ökade rörelseresultatet i fjärde kvartalet, men ökningen var lägre än väntat. Utdelningen föreslås dock höjas mer än vad analytikerna väntat sig.

Ericsson redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var lägre än väntat. Bolaget ökar utdelningen till 1,50 kronor (1,00), väntat var 1,20.

Omsättningen steg 4,1 procent till 66,4 miljarder kronor (63,8). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 66,0.

Bruttomarginalen exklusive omstruktureringskostnader var 37,1 procent (32,0)

Rörelseresultatet blev 6,1 miljarder kronor (-1,9), väntat rörelseresultat var 6,4. Rörelsemarginalen var 9,2 procent.

Justerat rörelseresultat utföll på 6,5 miljarder kronor (2,6), väntat var 7,3, med en justerad rörelsemarginal på 9,8 procent (4,1).

“Rörelseresultatet påverkades av ökade rörelseomkostnader. Ökningen är relaterad till förvärvet av Kathrein-verksamheten, ökade investeringar i digitalisering samt tillförda resurser för att stärka säkerheten och vårt program för etik och regelefterlevnad. För 2020 förväntar vi oss något högre rörelseomkostnader, utan att våra finansiella mål äventyras”, säger vd Börje Ekholm i en kommentar.

Resultatet efter skatt blev 4,5 miljarder kronor (-6,5), analytikerkonsensus 3,9.

Fritt kassaflöde före M&A var -1,9 miljarder kronor (3,0), inklusive utbetalningar på 10,1 miljarder kronor relaterade till uppgörelserna med SEC och DOJ i USA. Nettokassan minskade till 34,5 miljarder kronor (35,9).

Ericsson föreslår 1,50 kronor i utdelning (1,00), väntat 1,20.

“Våra prestationer under 2019 visar att vi följer planen för att nå våra mål för 2020 och 2022. Vår fokuserade strategi med ökade investeringar i FoU i kombination med en effektiv verksamhet ger resultat. Vi har återtagit teknikledarskapet, återvunnit den tidigare ställningen på flera marknader och förbättrat de finansiella resultaten. Idag är vi ledande inom 5G med 78 kommersiella 5G-avtal med unika operatörer och 24 driftsatta 5G-nät på fyra kontinenter. Rörelsemarginalen1 exklusive kostnader relaterade till uppgörelserna med SEC och DOJ i USA samt omstruktureringskostnader var 9,7 procent för helåret 2019, och vi når nästan vårt mål på över 10 procent ett år i förväg”, säger Börje Ekholm.

De finansiella mål för 2020 och 2022 som presenterades på Investor Update i oktober 2019 kvarstår.

Omstruktureringskostnader för helåret 2020 uppskattas till cirka 1 procent av försäljningen.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.