Essity minskade omsättningen mer än väntat

Hygien- och hälsobolaget Essity redovisar en omsättning som var lägre än väntat under första kvartalet. Justerat ebita-resultat kom in lägre än väntat.
Essity
Foto: Essity
Omsättningen sjönk 18,3% till 27 528 miljoner kronor (33 712). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 28 466.

Den organiska nettoomsättningen minskade med 9,9% och påverkades negativt av covid-19-pandemin och relaterade restriktioner och nedstängningar samt i jämförelse med hamstringen under första kvartalet föregående år, skriver bolaget i rapporten.

E-handelsförsäljningen ökade organiskt med 14% och uppgick till cirka 13% av nettoomsättningen.
Ebita-resultatet uppgick till 3 664 miljoner kronor (5 316).

Det justerade ebita-resultatet uppgick till 3 608 miljoner kronor (5 333), väntat 3 722.

Resultatet efter skatt blev 2 552 miljoner kronor (3 610).

Resultat per aktie hamnade på 3,04 kronor (4,61).

Essity, Mkr Q1-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 27 528 28 466 -3,3% 33 712 -18,3%
EBITA 3 664 5 316 -31,1%
EBITA-marginal 13,3% 15,8%
EBITA, justerat 3 608 3 722 -3,1% 5 333 -32,3%
Nettoresultat 2 552 3 610 -29,3%
Resultat per aktie, kronor 3,04 4,61 -34,1%

Konsensusdata från Factset