EU ger villkorat godkännande till Londonbörsens köp av Refinitiv

EU-kommissionen godkänner Londonbörsens uppköp av Refinitiv, en affär som först meddelades sommaren 2019. Men med godkännandet kommer vissa villkor.
”Infrastrukturkonkurrens inom handelstjänster och tillgång till finansiella dataprodukter på rättvisa och lika villkor är avgörande för den europeiska ekonomin och särskilt för konsumenter och företag. I dag kan vi godkänna det föreslagna Londonbörsens förvärv av Refinitiv eftersom att Londonbörsen föreslagit åtgärder som garanterar att marknaden fortsätter vara öppen och konkurrensutsatt och affären kommer inte att leda till högre priser eller sämre valmöjligheter och innovationer för dessa produkter”, kommenterar EU-kommissionär Margarete Vestanger som ansvarar för konkurrensfrågor.

Londonbörsen erbjöd sig bland annat att sälja 99,9 procent av sitt innehav i Borsa Italiana Group samt ge tillgång till börsdata till befintliga och nya kunder och konkurrenter.

Dagens besked följer en utdragen utredning som fokuserat på handelstjänster för europeiska statsobligationer, ett område inom vilket båda bolagen är verksamma, samt tillhandahållande av finansiella dataprodukter och bland annat tjänster för handel med räntederivat.