Fabeges förvaltningsresultat under förväntan

Fastighetsbolaget Fabege redovisar ett förvaltningsresultat på 174 miljoner kronor (152) i fjärde kvartalet 2014.

Det var 3 procent sämre än förväntningar som låg vid 180 miljoner, enligt SIX News/Inquiry Financials enkät.

Förvaltningsresultatet motsvarar 1,05 kronor per aktie (0,92). Tillväxten mot fjolårskvartalet var här +14 procent. Här väntades 1,09 kronor per aktie.

Driftsöverskottet var 365 miljoner (340), väntat var 355 miljoner.

Hyresintäkterna landade på 522 miljoner (514), väntat var 527 miljoner.

Överskottsgraden, det vill säga driftsnetto delat med hyresintäkter, uppgick i kvartalet till 70 procent (66). Här väntades 67 procent i genomsnitt av analytikerna.

Kvartalets värdeförändringar fördelades på +165 miljoner (+10) avseende realiserade fastighetsaffärer, +570 miljoner (+147) från orealiserade fastighetsvärden, -96 miljoner (-55) från räntederivat samt +22 miljoner (-12) från aktier.

Resultatet före skatt blev 835 miljoner (242). Nettoresultatet uppgick till 910 miljoner (79), motsvarande 5,51 kronor per aktie (0,48).

Styrelsen föreslår en kontant utdelning på 3,25 kronor per aktie (3,00) för 2014. Väntat var 3,09 kronor per aktie.

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.