Ferronordic ökar intäkter och resultat före skatt

Ferronordic, återförsäljare av anläggningsmaskiner, redovisar ökade intäkter och resultat före skatt i tredje kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Rörelsemarginalen försämrades dock jämfört med samma kvartal i fjol. Bolaget bedömer att marknaderna i Ryssland/CIS och Tyskland kommer att börja återhämta sig nästa år.
Ferronordic
Nettoomsättningen steg 17,1% till 1 129 miljoner kronor (964).

Rörelseresultatet blev 107 miljoner kronor (109), med en rörelsemarginal på 9,5% (11,3).

Resultatet före skatt var 98 miljoner kronor (93).

Resultatet efter skatt blev 81 miljoner kronor (74), en ökning med 9,5% mot föregående år.
Resultat per aktie hamnade på 5,57 kronor (5,09), vilket innebär en ökning med 9,4% mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 100,2 miljoner kronor (94,8).

”Tredje kvartalet 2020 var ytterligare ett kvartal då vi levererade ett mycket starkt resultat. Trots fortsatt osäkerhet och störningar relaterade till covid-19, en betydande försvagning av den ryska rubeln och det faktum att vi ännu är i en uppbyggnadsfas i Tyskland, uppnådde vi vår högsta nettovinst någonsin”, kommenterar VD Lars Corneliusson i delårsrapporten.

I Ryssland/CIS bidrog alla verksamhetsgrenar till det starka underliggande resultatet under tredje kvartalet 2020. Försäljningen av nya anläggningsmaskiner, räknad i enheter, växte 21% i årstakt i en marknad som krympte med 12%.

”Våra kunder förblev aktiva och fortsatte att förlita sig på vår service. Eftermarknadsförsäljningen
växte med 14% i rubel. Contracting services fortsatte att prestera väl med en uppgång på 21% räknat i lokalvaluta”, skriver Ferronordic.

I Tyskland, där bolaget servar och säljer Volvo och Renault Trucks sedan januari 2020, förblev marknaden för nya lastbilar svag till sent under kvartalet och detta vägde på försäljningen. Efterfrågan på service och reservdelar var mer stabil.

”De trender vi iakttagit under tredje kvartalet 2020 fortsatte under oktober. Vår verksamhet har klarat utmaningarna kring covid-19 väl men då antalet smittfall återigen ökar och nya restriktioner införs, konstaterar vi att framtiden förblir osäker och svår att förutsäga. För närvarande förväntar vi oss dock att marknaderna i Ryssland/CIS och Tyskland kommer att börja återhämta sig nästa år. I ett längre perspektiv är vi fortsatt positiva då vi tror att de underliggande förutsättningarna och affärsmöjligheterna på våra marknader är starka”, kommenterar Lars Corneliusson utsikterna.

Ferronordic, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 1 129 964 17,1%
Rörelseresultat 107 109 -1,8%
Rörelsemarginal 9,5% 11,3%
Resultat före skatt 98 93 5,4%
Nettoresultat 81 74 9,5%
Resultat per aktie, kronor 5,57 5,09 9,4%
Kassaflöde från löpande verksamhet 100,2 94,8 5,7%