Finansinspektionen höjer kapitalkravet på Klarna som överklagar

Finansinspektionen har höjt betalningslösningsbolaget Klarnas kapitalkrav, vilket ej accepteras av bolaget som har lämnat in en överklagan till förvaltningsrätten i Stockholm. Det rapporterar Dagens industri.
I slutet av september beslutades det att Klarnas nya kapitalkrav skulle vara 18,83% av riskvägt exponeringsbelopp, vilket vid halvårsskiftet motsvarat nära 9,8 miljarder kronor. Det är betydligt högre än det tidigare kapitalkravet på 10,55% av riskvägt exponeringsbelopp.

Utöver baskraven uppger information från Finansinspektionen att Klarna även ska hålla kapital motsvarande 7,5% av gruppens totala riskvägda exponeringsbelopp och 6 procent av gruppens totala exponeringsmått för bruttosoliditet.

Klarna har överklagat beslutet och det nya kapitalkravet som egentligen skulle börja gälla i dagarna, kan först träda i kraft efter att ärendet är avgjort.