Finansinspektionen kräver bruttosoliditetsgrad på 3,9% i Nordnet

Finansinspektionen har meddelat nätmäklaren Nordnet ett krav på en bruttosoliditet på 0,9%, vilket innebär att bruttosoliditetsgraden behöver vara på minst 3,9%. Det framgår av ett pressmeddelande.
Nordnet
Foto: Janerik Henriksson/TT
Bruttosoliditeten räknas som en banks primärkapital i relation till dess totala tillgångar. Vid utgången av andra kvartalet var Nordnets bruttosoliditetsgrad på 4,3%.

Utöver kravet på att inneha en bruttosoliditetsgrad på minst 3,9% ska Nordnet även inneha en intern buffert. För att stärka sin kapitalbas ytterligare kommer Nordnet emittera primärkapital i form av en så kallat AT1-obligation.

Beaktat kapitalkravet står Nordnets utdelningspolicy om 70% fast och det bedöms även finnas möjlighet för ytterligare utdelning i år.

”Vi har hittills i år delat ut drygt 30% av vinsten för 2020, och styrelsen gör nu bedömningen att det finns utrymme för ytterligare utdelning under innevarande räkenskapsår”, uppger Nordnets VD Lars-Åke Norling.