Fingerprint Cards omsättning och förlust sjunker

Fingerprint Cards redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Ebitda-resultatet ökade medan rörelseförlusten krympte.

Fingerprint Cards redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Ebitda-resultatet ökade medan rörelseförlusten krympte.

Omsättningen sjönk 10,1 procent till 381,4 miljoner kronor (424,3). Jämfört med det tredje kvartalet ökade omsättningen med 8 procent.

“Den positiva trenden inom Business Line Mobile fortsatte in i det fjärde kvartalet, och vi
ökade omsättningen med åtta procent gentemot föregående kvartal. Vi har under året
breddat vår kundbas, och vi ser även att den kapacitiva tekniken anammas inom nya
tillämpningsområden i allt större utsträckning”, konstaterar vd Christian Fredrikson.

Bruttovinsten blev 88,1 miljoner kronor (88,2), med en bruttovinstmarginal på 23,1 procent (20,8). Bruttovinstmarginalen är i nivå med de tre tidigare kvartalen.

“Vi är dock inte nöjda med nuvarande marginalnivå, och vår strävan efter att säkerställa en konkurrenskraftig produktionskostnad fortgår med oförminskad styrka”, säger Fingerprint-chefen.

Ebitda-resultat blev 13,3 miljoner kronor (8,8), med en ebitda-marginal på 3,5 procent (2,1).

Rörelseresultatet blev -15,3 miljoner kronor (-25,5).

Resultatet före skatt var -32,5 miljoner kronor (-23,6).

Resultatet efter skatt blev -18,6 miljoner kronor (-17,5).

Resultat per aktie hamnade på -0,06 kronor (-0,06).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 82,4 miljoner kronor (-26,1).

“Vi följer naturligtvis rapporteringen angående coronavirusutbrottet noga och har en hög
beredskap. Vi förväntar oss en dämpande effekt på bolagets verksamhet, men omfattningen är
ännu oklar”, avslutar Christian Fredrikson sitt vd-ord.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här