Finnair flög 85 600 passagerare i januari

Finnair minskade antalet passagerare med 92,4% till 85 600 i januari, jämfört med samma månad året innan. Månaden före var tillväxten -92,0% till 92 500 passagarare.
Foto: Kyrre Lien/TT
Mäts trafiken i betalda passagerarkilometer, RPK, minskade flygbolaget med 96,7% under månaden (-96,1).

Kapaciteten, mätt som ASK, minskade med 89,8% i januari (-90,1).

Kabinfaktorn uppgick till 25,4% i januari (30,1).

Finnair januari, 2020 december, 2020
Passagerare, miljoner 0,086 0,0925
Passagerare, förändring i procent, YY -92,4 -92,0
RPK, förändring i procent -96,7 -96,1
ASK, förändring i procent -89,8 -90,1
Kabinfaktor, i procent 25,4 30,1