Finnair höjer målet för besparingsprogrammet

Flygbolaget Finnair höjer målet för besparingsprogrammet till 100 miljoner euro år 2022 jämfört med kostnadsbasen 2019. Det är en höjning med 20 miljoner euro jämfört med tidigare mål för besparingsprogrammet på 80 miljoner kronor som aviserades i maj. Det framgår av ett pressmeddelande.
Foto: Kyrre Lien/TT
Finnair förväntar sig fortsatt att flygtrafiken kommer att återhämta sig till 2019 års nivå inom två till tre år, men bedömer att det sannolikt kommer ske mot slutet av denna tidshorisont.

Finnair inleder nu förhandlingar om uppsägningar av 1 000 arbetstillfällen till följd av situationen med coronapandemin. Finnair har totalt 6 700 anställda, varav 6 200 i Finland.

Nästan alla Finnairs anställda i Finland har permitterats en del av våren och sommaren. Bolaget kommer förutom de planerade personalminskningarna att fortsätta tillämpa tillfälliga permitteringar för praktiskt taget all personal i Finland. De tillfälliga uppsägningarna kan antingen vara under en fast tid eller tills vidare.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här