FM Mattsson Mora ökar omsättning, vinst och utdelning

VVS-bolaget FM Mattsson Mora redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade. Totalt sett var det ett nytt rekordkvartal för bolaget. Styrelsen föreslår höjd utdelning.
FM Mattsson

Omsättningen steg 16,1% till 399,6 miljoner kronor (344,1).

Ebitda-resultat blev 80,8 miljoner kronor (35,6), med en ebitda-marginal på 20,2% (10,3).

Ebita-resultat blev 63,2 miljoner kronor (16,9), med en ebita-marginal på 15,8% (4,9).

Rörelseresultatet blev 60,5 miljoner kronor (14,1), med en rörelsemarginal på 15,1% (4,1). Perioden belastades med kostnader av engångskaraktär om 3,3 miljoner kronor (8,2) avseende flytten till nya lokaler och nedläggning av monteringsverksamheten i Danmark.

Resultatet före skatt var 25 miljoner kronor (13,2).

Resultat per aktie hamnade på 0,69 kronor (0,68), vilket innebär en ökning med 1,5% mot föregående år.

I utdelning föreslås 4,50 kronor (3,50).

”Det fjärde kvartalet uppvisade en hög efterfrågan från alla regioner och den starka tillväxten fortsatte internationellt. December brukar vanligtvis ha en lägre efterfrågan, men vi kan konstatera att den höll i sig bra. Vår bedömning är att många kunder ville avsluta pågående projekt, men även säkerställa goda lagernivåer inför helgerna och undvika risk för störningar på grund av covid-19”, skriver VD Fredrik Skarp i rapporten.

FM Mattsson Mora lämnar ingen prognos för 2021, men företaget flaggar för en försiktig start på 2021.

”Vi har under året och kvartalet gynnats av att ’hemestrandet’ har inneburit mer tid och pengar för att göra om i badrum och kök. Vi fortsätter självklart att följa efterfrågan i marknaden och eventuella effekter av covid-19. Vi förväntar oss en något försiktigare start på efterfrågan 2021 och även fortsatta utmaningar med leveransförmågan, som följd av de olika restriktioner och nedstängningar som sker globalt. Generellt ser vi dock positivt på våra möjligheter att utveckla vår försäljning vidare då vi upplever ett stort förtroende från våra kunder och ett långsiktigt behov av både nya och renoverade bostäder i de regioner och segment vi fokuserar på”, fortsätter FM Mattsson Mora-chefen.

FM Mattsson Mora, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 399,6 344,1 16,1%
EBITDA 80,8 35,6 127,0%
EBITDA-marginal 20,2% 10,3%
EBITA 63,2 16,9 274,0%
EBITA-marginal 15,8% 4,9%
Rörelseresultat 60,5 14,1 329,1%
Rörelsemarginal 15,1% 4,1%
Resultat före skatt 25 13,2 89,4%
Resultat per aktie, kronor 0,69 0,68 1,5%
Utdelning per aktie, kronor 4,50 3,50 28,6%