Fördjupad förlust för Sportamore

Sportamore redovisar ett resultat efter finansiella poster på -11 miljoner kronor (-4,4) för det tredje kvartalet 2015.

Bruttomarginalen var 33,8 procent (33,6).

Ebitda blev -11 miljoner (-4,2), vilket gav en marginal på -7,9 procent (-5,1).

Rörelseresultatet var -11 miljoner (-4,6).

Resultatet efter skatt var -11 miljoner (-4,4), och resultatet per aktie blev -1,27 kronor (-0,53).

”Resultatförsämringen orsakas av fortsatta substantiella satsningar på anskaffning av nya kunder, primärt i segmentet Övriga Norden, och den totala marknadsföringskostnaden för kvartalet uppgår till 26 (12) miljoner. Värt att notera är att segmentet Sverige levererar ett resultat exklusive avskrivningar på 2,0 miljoner eller 2,4 procent i ett kvartal där vi gradvis återgått till en mer normaliserad nivå på marknadssatsningar i segmentet”, skriver vd Johan Ryding i rapporten.

Nettoomsättningen växte 59 procent till 133 miljoner (83).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 17 miljoner (11). Före förändringar i rörelsekapital var kassaflödet -11 miljoner (-4).

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.