Förlust för Studsvik

Studsvik, som är leverantör till kärnkraftsindustrin, redovisar ett resultat efter skatt på -5,8 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (4,5). Resultatet per aktie uppgick till -0:71 kronor (0:55).

Nettoomsättningen uppgick till 151 miljoner kronor (167).

Rörelseresultatet blev -4,1 miljoner kronor (9,5). Jämförelsestörande poster ingick med -8,5 miljoner kronor (9,7). Rensat för dessa poster uppgick kvartalets rörelseresultat till 4,4 miljoner kronor (-0,2).

Studsviks kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7,2 miljoner kronor (5,6).

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.