Förslag om förlängda åtgärder för att minska risker på spelmarknaden ute på remiss

Regeringen meddelar att förslag om förlängd giltighetstid för den tillfälliga förordningen om tillfälliga spelansvarsåtgärder har skickats ut på remiss.
Kasino, betting, spelbolag
I promemorian föreslås att de skärpta kraven med anledning av covid-19 ska fortsätta att gälla till och med den 14 november 2021.
Den nuvarande tillfälliga förordningen om spelansvarsåtgärder är tidsbegränsad och upphör att gälla vid utgången juni 2021.

”Vi ser att smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Sverige. Rådande situationen innebär stora risker för konsumenterna på spelmarknaden. Vi behöver därför agera för att minska riskerna för de mest sårbara konsumenterna”, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi i ett pressmeddelande.

Promemorian som har gått ut på remiss till och med den 3 maj 2021 innehåller förslag på förlängning av bestämmelser om att:

– insättningsgränsen vid spel på onlinekasino får uppgå till högst 5 000 kronor och att motsvarande förlustgräns gäller vid spel på värdeautomater,

– det är obligatoriskt för spelarna att ange gränser för speltiden vid spel på onlinekasino och värdeautomater, och

– bonusar som erbjuds av licenshavare som tillhandahåller onlinekasino och värdeautomater får uppgå till högst 100 kronor.