Gunnebo minskar vinsten – men orderingången stiger

Säkerhetskoncernens vinst sjönk för kvartalet. Samtidigt steg omsättning och orderingång.

Gunnebo redovisar ett rörelseresultat på 75 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (88).

Kvartalet inkluderade en nettoförlust om 6 miljoner kronor från intressebolag medan tredje kvartalet 2018 inkluderade en vinst från försäljningen av en verksamhet om 21 miljoner kronor som delvis motverkades av en nedskrivning med 10 miljoner kronor. Utan dessa tre transaktioner hade rörelseresultatet uppgått till 81 miljoner kronor (77), skriver Gunnebo i delårsrapporten.

Dessutom ingår jämförelsestörande poster i resultatet om -14 miljoner kronor (+12), varav hälften var relaterade till det kostnadsbesparingsprogram som lanserades under andra kvartalet 2019 och återstoden till slutförande av tidigare påbörjade strukturåtgärder.

Ebita-resultatet låg på 92 miljoner kronor (92) och ebita-marginalen var 6,7 procent (7,1).

Resultatet före skatt uppgick till 58 miljoner kronor (78).

Nettoomsättningen blev 1.373 miljoner (1.303).

Orderingången uppgick till 1.547 miljoner kronor (1.396).

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här