Handelsbanken ökade rörelseresultatet mer än väntat

Handelsbanken redovisar intäkter i linje med förväntat under första kvartalet. Rörelseresultatet var högre än väntat. Bolaget hade oväntat kreditåterföringar under perioden.
Handelsbankens VD Carina Åkerström. Foto:TT

De totala intäkterna uppgick till 11 292 miljoner kronor (11 178), vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Factset.

Räntenettot uppgick till 7 818 miljoner kronor (8 230), väntat 7 824 miljoner kronor.

Provisionsnettot blev 2 963 miljoner kronor (2 700), väntat var 2 813 miljoner kronor.

Rörelsekostnaderna uppgick till 5 683 miljoner kronor (5 506), analytikerkonsensus var 5 621 miljoner kronor.

Den underliggande kostnadsökningen, justerat för Oktogonen samt valutakursförändringar, uppgick till 115 miljoner kronor eller 2%, där mer än hela ökningen förklarades av
ökade utvecklingskostnader. Inklusive Oktogonen och valutakursförändringar steg
kostnader. Utvecklingskostnaderna, inklusive avskrivningar, ökade med 38% till -708 miljoner kronor (-513).

Kreditförlusterna uppgick till +8 miljoner kronor, det vill säga det var nettoåterföringar under kvartalet, väntat var -371 miljoner kronor. Under motsvararande kvartal i fjol var kreditförlusterna -538 miljoner.

Kreditförlustnivån uppgick till 0,01% (0,08).

Rörelseresultatet blev 5 612 miljoner kronor (5 142), väntat var 5 038 miljoner kronor.

Handelsbanken noterar fortsatt stora inflöden till bankens fonder. Under perioden uppgick nettoinflödena till 25 miljarder kronor (-6). Den förvaltade fondvolymen steg med 46% till 848 miljarder kronor (582). Av de totala nettoflödena på den svenska fondmarknaden gick 40% till Handelsbankens fonder.

Bolaget uppger att kostnadsreduktionen fortskrider enligt plan och hittills har initiativ motsvarande 1 miljarder kronor avtalats/åtgärdats sedan tredje kvartalet 2020. Den hittills uppnådda resultateffekten av dessa åtgärder uppgår till 200 miljoner kronor.

”Vi har en bra trend. Det är det bästa första kvartalet vi har haft. Tittar vi på affärsutvecklingen till exempel fortsätter vi att ta störst andel nettoinflöden när det gäller bolån. Vår kapitalförvaltning fortsätter ta marknadsandelar, kostnaderna är under kontroll och kreditkvaliteten god”, säger Handelsbankens VD Carina Åkerström i en skriftlig kommentar till rapporten.

Hon säger vidare:

”När vi tittar på affärsutvecklingen så ser den positiv ut. Kreditkvaliteten är fortsatt god. Vi fortsätter att ta marknadsandelar inom vår kapitalförvaltning. Och vi har tillväxt i våra volymer tvärs över våra hemmamarknader”.

Handelsbanken, Mkr Q1-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2020
Intäkter 11 292 11 072 2,0% 11 178
Räntenetto 7 818 7 824 -0,1% 8 230
Provisionsnetto 2 963 2 813 5,3% 2 700
Rörelsekostnader -5 683 -5 621 -5 506
Kreditförluster 8 -371 -538
Rörelseresultat 5 612 5 038 11,4% 5 142

Konsensusdata från Factset