Hansa Biopharma ökar förlusten

Bioteknikbolaget Hansa Biopharma redovisar både högre omsättning och förlust under tredje kvartalet, jämfört med fjolårsperioden.
Omsättningen steg 14,3% till 0,8 miljoner kronor (0,7).

Rörelseresultatet blev -123,4 miljoner kronor (-93,2).

Resultatet efter skatt blev -122,4 miljoner kronor (-94,3).

Resultat per aktie hamnade på -2,77 kronor (-2,36).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 4,8 miljoner kronor (-80,2).

Hansa Biopharma, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 0,8 0,7 14,3%
Rörelseresultat -123,4 -93,2
Nettoresultat -122,4 -94,3
Resultat per aktie, kronor -2,77 -2,36
Kassaflöde från löpande verksamhet 4,8 -80,2